Игри

Информация за страница Търговище

     Особено добре е развита икономиката в град Търговище по отношение на растениевъдството и животновъдството. Първият отрасъл дори минава за основна движеща сила в селското стопанство за целия регион. Търси се много произвежданата на място пшеница предимно от фирми, занимаващи се с хлебопекарска дейност. Иначе в близост до града има на разположение и 4 мелници, благодарение на които се осигурява достатъчно количество брашно за нуждите на населението. Ечемикът, сланчогледът и царевицата са следващи по производство след пшеницата, като и към тях има интерес от страна на фирми, занимаващи се с износ на такива стоки. Отдалечеността на някои преработващи предприятия обаче оказва неблагоприятно влияние върху производството на тютюн. Ако преди години регионът е прочут с него, към днешна дата там няма кой знае каква производствена дейност. Проблеми с напояването и прекратяване на дейността на консервния комбинат пък се оказват решаващ фактор за спиране на производството на зеленчуци, също основен поминък в миналото.

     Важна роля за Търговище има развитието на транспорта, като тук основното е наличието на железопътната линия София – Варна. Гара Надарево заедно с още пет на брой спирки обслужват общината посредством жп транспорта, както и едноименната градска гара. Общинският градски център е място, на близко разстояние от който има изградени летищен комплекс с аерогара, които обаче не функционират. Здравеопазването е представено от редица частни и държавни болнични заведения, сред които се открояват Център за психично здраве, Очната болница и много други. По отношение на медиите, градът е силно представен от местната кабелна телевизия КИС 13. Търговишки нови и Знаме пък са двата градски вестника, в които на страниците може да се намери интересна информация от всяка една област за региона. До 2012-та година функционира и Ново радио, но днес то сякаш е изместено на заден план най-вече от местния интернет сайт. Регионалният и Исторически музей пък са две от културните институции с богата история. Димитър Овчаров е пръв директор на създадения през 1959-та година регионален музей, като археологическата и етнографска експозиции в него са постоянни. Държавният театър е основан през 1969-та и има около 500 места за посетители, като приема и гостуващи трупи.

     Въбел, Боровец и Светкавица са трите футболни отбора на Търговище, като определено третият е най-известен и популярен. В неговите редици през 90-те години се състезава един от добрите ни родни футболисти Светослав Бърканичков. Карате клуб Тангра и спортният клуб по стрелба са други две институции, които осигуряват развитието на спорта. На 29-ти януари се почита освобождаването на града от турско робство, а през месец май се провежда традиционният панаир. Точната дата на празника е 14.05, като преди това за такъв се счита именно 29-ти януари. Не са малко на брой известните личности, родени в града. Диан Първанов, Добромир Дафинов, Румен Стоянов и Даниел Генов са някои от футболистите, родени тук. Други пък работят в попрището на актьорското майсторство като Николай Николов и София Маринкова. От по-старите футболисти, истински легенди в родния спорт, няма как да не се спомене името на Здравко Капралов, роден през 1923-та година.

eXTReMe Tracker